FAQ

Algemeen

Wat is mijn IP-adres?

Dit kunt u hier vinden.

FTP

Welk FTP programma raadt u aan?

Wij raden u aan te werken met WinSCP (of eventueel CoreFTP).
Wij raden u af om met FileZilla en WinFTP te werken.

Mobiel

Waarom worden kleuren niet goed weergegeven?

Het kan zijn dat u "negatieve kleuren" aan hebt staan. Dit is een bekend probleem bij m.n. Samsung Galaxy toestellen. Ga naar "Apps", "Instellingen", scroll dan naar "Toegankelijkheid" en de-activeer "Negatieve kleuren" door het vakje erachter te legen. U kunt een overzicht van kleuren bekijken.

E-mail

Kunt u ervoor zorgen dat ik minder spam ontvang?

Ontvangt u de spam met name via uw contactformulier?
Dan kunt u bijvoorbeeld Google reCAPTCHA (laten) toevoegen.

Ontvangt u het gros van de spam anders?
Dan kunnen wij per domein (het gedeelte na het @-teken) de instellingen van het spamfilter, Apache SpamAssassin, wijzigen. Indien u toegang hebt tot cPanel kunt u dit tevens zelf doen, via "Spam Filters".

Er zijn twee verschillende spamfilter-instellingen, namelijk de "Spam Threshold" en de "Auto-Delete Threshold". Beide kunnen uit óf aan staan. Bij het aanzetten moet een nummer (score) gekozen worden van 1 tot en met 10.

Score

Hoe lager het gekozen nummer, hoe meer e-mails als spam gezien worden.

De standaardinstelling is 5.

Als u wilt dat méér e-mails als spam gemarkeerd worden kiest u bijvoorbeeld 4.

De instelling die wordt aangeraden voor internetaanbieders is 8.

Spam Threshold

Dit markeert verdachte e-mails als spam. U ontvangt de e-mails wel. Er wordt "***SPAM***" toegevoegd aan het onderwerp van de e-mail.

Auto-Delete Threshold

Dit verwijdert verdachte e-mails permanent. U ontvangt de e-mails niet. Deze instelling kan niet lager staan dan de "Spam Threshold Score".

Wijzigen?

Als u contact met ons opneemt kunnen wij u laten weten wat uw huidige instellingen zijn.

U kunt daarna aan ons doorgeven welke wijziging(en) u wilt laten doorvoeren.

Wat is de Hosted Exchange servernaam?

Dit is enkel van toepassing op Hosted Exchange.

Als servernaam dient u te gebruiken: webmail.cloudorb.com