FAQ

Algemeen

Wat is mijn IP-adres?

Dit kunt u hier vinden.

Website

Welk FTP programma raadt u aan?

Wij raden u aan te werken met WinSCP (of eventueel CoreFTP).
Wij raden u af om met FileZilla en WinFTP te werken.

Google Safe Browsing

Als Google Safe Browsing uw website aanduidt als "unsafe" kan dit diverse gevolgen hebben en diverse oorzaken.

Gevolgen kunnen zijn dat personen die uw website willen bezoeken de melding "Misleidende website" krijgen, of dat het beveiligingscertificaat niet verlengd wordt (omdat Comodo het verzoek van cPanel niet inwilligt). Dit laatste kan weer tot gevolg hebben dat u geen e-mails kunt afhandelen via een beveiligde verbinding.

Oorzaken zijn dat uw website phishing of malware bevat(te), of anderszins als frauduleus of schadelijk wordt gezien door Google. In nagenoeg alle gevallen komt dit doordat uw website gehackt is of gehackt is geweest.

U kunt om te beginnen nagaan of uw site status al of niet "unsafe" is.

Indien uw website "unsafe" is moeten diverse handelingen uitgevoerd worden. Indien u hiervoor zelf onvoldoende technische vaardigheden heeft zult u uw technische afdeling of webmaster om hulp moeten vragen.

Er moeten vijf dingen gebeuren.

1. Om te beginnen moet u zich via Google Webmasters identificeren als eigenaar van de website, en achterhalen waar de schadelijke inhoud zich bevindt. Doorloop hiervoor grofweg deze stappen:

  • Bezoek Google Webmasters.
  • Kies rechtsboven "SIGN IN".
  • Indien u nog niet ingelogd bent bij Google, kies dan rechtsboven opnieuw "Sign In".
  • Kies "ADD A PROPERTY".
  • Verifieer dat u eigenaar bent door het HTML-bestand te downloaden en toe te voegen aan uw website.
  • Bezoek opnieuw Google Webmasters.
  • Kies "SECURITY ISSUES".
  • Lees waar Google zegt dat de schadelijke inhoud is geconstateerd.

2. Verwijder de schadelijke inhoud.

3. Wijzig alle wachtwoorden. Van uw account. Van al uw e-mailadressen. Indien van toepassing van uw contentmanagementsysteem (zoals WordPress of Joomla) en gebruikers daarvan. Indien de hacker nieuwe, u onbekende, accounts aangemaakt heeft, verwijder die dan.

4. Update uw contentmanagementsysteem, inclusief alle plugins daarvan, naar de laatste versie.

5. Bezoek wederom Google Webmasters. Check "I have fixed these issues" en druk de "Request a Review" knop.

Mobiel

Waarom worden kleuren niet goed weergegeven?

Het kan zijn dat u "negatieve kleuren" aan hebt staan. Dit is een bekend probleem bij m.n. Samsung Galaxy toestellen. Ga naar "Apps", "Instellingen", scroll dan naar "Toegankelijkheid" en de-activeer "Negatieve kleuren" door het vakje erachter te legen. U kunt een overzicht van kleuren bekijken.

E-mail

Mijn e-mail komt (soms) niet aan

Het kan voorkomen dat een e-mail die u hebt verstuurd geheel niet aankomt bij de ontvanger, ook niet in diens Spam-folder. In nagenoeg alle gevallen komt dit doordat de ontvangende mailserver de e-mail aanzag als spam en de e-mail automatisch heeft verwijderd.

Voorbeeld. Stel dat wij vanaf info@elicom.nl mailen naar persoon@kpnmail.nl. Als de mailserver van kpnmail.nl denkt dat onze e-mail spam is en die automatisch verwijdert, dan ontvangt persoon@kpnmail.nl onze e-mail niet.

De allereerste vraag die u uzelf kunt stellen is: had mijn e-mail spam-achtige eigenschappen. Soms is dit heel duidelijk (bijvoorbeeld als het onderwerp was "GEWELDIGE DEAL") en soms minder duidelijk (bijvoorbeeld als u veel plaatjes gebruikte en bijna geen tekst).

Als uw e-mail niet spam-achtig was, kan er een probleem zijn bij de verzendende mailserver (in ons voorbeeld elicom.nl) of bij de ontvangende mailserver (in ons voorbeeld kpnmail.nl).

In beide gevallen kunnen wij u waarschijnlijk helpen. Wij vragen u om drie dingen te doen om het makkelijker te maken voor ons om u te helpen:

1. Staat de verzendende mailserver op een blacklist? Vul hier het domein van de verzender in en druk op de knop "Blacklist Check". Bij ons voorbeeld is elicom.nl het domein van de verzender. Ziet u een rode waarschuwing als resultaat, laat dit ons dan weten.

2. Heeft de verzendende mailserver een zogenaamd "SPF" record? Vul hier het domein van de verzender in en druk op de knop "SPF Record Lookup". Staat er "No SPF Record found" als resultaat, laat dit ons dan weten.

3. Als u bij 1. en 2. geen problemen vond, dan ligt het probleem waarschijnlijk bij de ontvangende mailserver. (Dus niet bij Elicom.) In ons voorbeeld bij domein kpnmail.nl. De eigenaar van de ontvangende mailserver moet dan gaan uitzoeken waarom uw e-mail automatisch is verwijderd. U kunt aan de ontvangende persoon (in ons voorbeeld persoon@kpnmail.nl) vragen contact op te nemen met de eigenaar van diens mailserver (in ons voorbeeld kpnmail.nl, dus de KPN). Mogelijk kunnen wij dit ook doen, maar sowieso niet bij grote Amerikaanse bedrijven (zoals gmail.com's Google).

U kunt vervolgens e-mailen aan info@elicom.nl:
- Uw bevindingen bij 1., 2. en 3.
- Het e-mailadres van de verzender (dit bent u; in ons voorbeeld info@elicom.nl).
- Het e-mailadres van de ontvangende persoon (in ons voorbeeld persoon@kpnmail.nl).
- De datum en tijd waarop u de e-mail verstuurde die niet is aangekomen bij de ontvanger.

Kunt u ervoor zorgen dat ik minder spam ontvang?

Ontvangt u de spam met name via uw contactformulier?
Dan kunt u bijvoorbeeld Google reCAPTCHA (laten) toevoegen.

Ontvangt u het gros van de spam anders?
Dan kunnen wij per domein (het gedeelte na het @-teken) de instellingen van het spamfilter, Apache SpamAssassin, wijzigen. Indien u toegang hebt tot cPanel kunt u dit tevens zelf doen, via "Spam Filters".

Er zijn twee verschillende spamfilter-instellingen, namelijk de "Spam Threshold" en de "Auto-Delete Threshold". Beide kunnen uit óf aan staan. Bij het aanzetten moet een nummer (score) gekozen worden van 1 tot en met 10.

Score

Hoe lager het gekozen nummer, hoe meer e-mails als spam gezien worden.

De standaardinstelling is 5.

Als u wilt dat méér e-mails als spam gemarkeerd worden kiest u bijvoorbeeld 4.

De instelling die wordt aangeraden voor internetaanbieders is 8.

Spam Threshold

Dit markeert verdachte e-mails als spam. U ontvangt de e-mails wel. Er wordt "***SPAM***" toegevoegd aan het onderwerp van de e-mail.

Auto-Delete Threshold

Dit verwijdert verdachte e-mails permanent. U ontvangt de e-mails niet. Deze instelling kan niet lager staan dan de "Spam Threshold Score".

Wijzigen?

Als u contact met ons opneemt kunnen wij u laten weten wat uw huidige instellingen zijn.

U kunt daarna aan ons doorgeven welke wijziging(en) u wilt laten doorvoeren.

Wat is de Hosted Exchange servernaam?

Dit is enkel van toepassing op Hosted Exchange.

Als servernaam dient u te gebruiken: webmail.cloudorb.com

Hoe krijg ik mijn e-mail account in Apple Mail?

Wij verzoeken u dit document door te lezen.

Iemand mailt mij vanaf mijn eigen adres?

Af en toe zijn er e-mails in omloop waarbij u als ontvanger een e-mail lijkt te krijgen vanaf uw eigen e-mailadres. De verzender beweert dan bijvoorbeeld dat uw mailbox gehackt is, en schrijft dat geld (zoals bitboins) overgemaakt moet worden. Naar alle waarschijnlijkheid bent u niet gehackt. Het betreft e-mail spoofing. U kunt de e-mail dus negeren. Desgewenst, bijvoorbeeld als u toch twijfelt of wil dat wij de servereigenaar van de verzendende partij op het misbruik attenderen, kunt u de headers van de e-mail aan ons sturen.